ဖက္ဒရယ္ အက်ႌဆင္တူဝတ္လို႔ အလုပ္ျဖဳတ္တဲ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးမန္ေနဂ်ာမကို ျမန္မာလုပ္သားေတြက ဆႏၵျပန္ျပလို႔ မန္ေနဂ်ာမကို သေဌးက အလုပ္ျဖဳတ္

277

19-4-2021 ရက္ေန႔မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္

ၿမိဳ႕ ဖက္လံေဆာင္နယ္ေျမ႐ွိ ျမန္မာလုပ္သား အမ်ားစု

လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္ရံုတစ္ခုတြင္ ဖက္ဒရယ္အာမီ

ကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ အက်ႌဆင္တူဝတ္ၿပီး

အလုပ္ဆင္းၾကရာ အလုပ္ရံု ထိုင္းလူမ်ိဳး မန္ေနဂ်ာ

အမ်ိဳးသမီးက ဆင္တူဝတ္ရင္ အလုပ္က ထြက္ဆို

ၿပီး ေျပာရာ အားလံုး လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ၿပီး စက္ရံု

ေ႐ွ႕မွာ မန္ေနဂ်ာမအား ဆႏၵျပန္ျပရာ အလုပ္ရံုပိုင္႐ွင္

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးသေဌး ေရာက္လာၿပီး ျဖစ္စဥ္အား

ေမးျမန္းရာ အျဖစ္မွန္ သိရၿပီးေနာက္ မန္ေနဂ်ာ

မကို အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္တယ္ လို႔ သိရၿပီး မနက္ျဖန္

ႀကိဳက္တဲ့အက်ႌဆင္တူဝတ္ခြင့္ ႐ွိေၾကာင္း မိမိတို႔

အလုပ္ရံုမွာ မည္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမွ

မ႐ွိေၾကာင္း ယခုလို တားျမစ္မႈကိုလည္း ပိုင္႐ွင္

အေနနဲ႔ မသိရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပ ေျဖ႐ွင္း

ေပးခဲ့တယ္ လို႔ ယင္းအလုပ္ရံုမွ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္

တစ္ဦးက AAC ကို သတင္းပို႔လာပါတယ္….

ပံု- လုပ္ငန္းခြင္မွ ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္ရံုေ႐ွ႕မွာပဲ

မန္ေနဂ်ာကို ဆႏၵျပန္ျပေနတဲ့ ျမန္မာလုပ္သား 36 ဦး၊

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြ စည္းလံုးညီၫႊတ္ၾကပါ။

အမွန္တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေတာင္းဆိုၾကပါ။

အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္။

ရဲမင္း(စစ္အာဏာ႐ွင္ေတာ္လွန္ေရး)

ေခတၱလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here