ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေဆြးေႏြးၿပီးစီးေနျပီ

482

“တပ္မေတာ္ထဲမွာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးခ်င္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မယုံၾကည္ခ်င္ပါတယ္။ သက္ေသျပၾကပါ။ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အသုံးခ်ခံ သမိုင္းအစဥ္လာႀကီးကို အခုခ်ိန္မွာ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ႀကိဳဆိုေနမွာပါလို႔ တပ္မေတာ္သားေကာင္းေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု CRPH က ခန႔္အပ္ထားသည့္ ေခတၱႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚဇင္မာေအာင္က ဆိုသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သပိတ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနမႈသည္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) တင္ ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အခုလို အေျခေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး စုစုစည္းစည္းနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္လို႔ရမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ စုစည္းညီၫႊတ္တဲ့အသံတစ္ခု ထြက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ၿပီးစီးေနပါၿပီ” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) က ခန႔္အပ္ထားသည့္ ေခတၱ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ေဒၚဇင္မာေအာင္က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီသည္ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA) အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၀ ဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္ျဖစ္ေစ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

“အတိတ္ကာလ အေတြ႕အႀကဳံအားျဖင့္ သံသယေတြ က်န္တာရွိတယ္။ အဲဒီသံသယေတြကိုလည္း ကြၽန္မ တို႔ေတြ ေခ်ဖ်က္ရတာရွိတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ေနရတာရွိတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္မတို႔ၾကားမွာ Common Ground ကလည္း ရေနၿပီ။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္စုတစ္စီးတည္းျဖစ္ဖို႔၊ သေဘာေတြ တူညီဖို႔၊ အပ္က်မတ္က်ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ သဘာဝ မက်ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒီၾကားထဲက ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လိုေပါင္း စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ အတူတူ အလုပ္လုပ္သြားၾကမလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ႀကိဳးစားပမ္းစားတည္ေဆာက္ေနပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သပိတ္ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြး၍ ထြက္ေပၚလာမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ေဒၚဇင္မာေအာင္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ CRPH အေနျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည္ ၅ ႏွစ္က NLD အစိုးရလက္ထက္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္မူ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိစၥမ်ားသည္ စစ္တပ္၏ ကန႔္ကြက္မႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီထူေထာင္ခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကိုပါ တည္ေထာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရးကိုလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“ဖက္ရယ္တပ္မေတာ္လို႔ ေျပာတာက ငါတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို သြားေတာ့မယ္။ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ႀကီးအတြက္ဆိုရင္ အခင္းအက်င္းေတြလိုအပ္တယ္။ တကယ့္ professional ျဖစ္တဲ့၊ လက္နက္ ကိုင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ က်င့္ဝတ္ေတြ ေစာင့္ထိန္းရတယ္။ ဒီက်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ သြားရမယ္။ ဒါေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ မတည္မၿငိမ္မႈေတြ၊ Chaos ေတြနဲ႔ ပုံဖ်က္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို သတိထားဖို႔ လိုတယ္။ တကယ့္ professional တပ္မေတာ္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ မရမ္းကားဘူး ”ဟု ေဒၚဇင္မာေအာင္က ဆိုသည္။

ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ တပ္မေတာ္ကိုထူေထာင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးလာမည့္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို သတိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

“ျပည္သူေတြရဲ႕ မလုံၿခဳံမႈ၊ ဖိႏွိပ္ခံတာေတြ ပိုတိုးလာတယ္။ ဒါက ဘာလဲဆိုရင္ ျပည္သူကို အကာအကြယ္ ေပးမယ္ဆိုၿပီး သစၥာဆိုခဲ့ၾကတဲ့၊ ငါတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားတို႔အေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိ႐ိုေသပါ မည္ဆိုၿပီး မိုးလင္းတိုင္း တပ္ထဲမွာ သစၥာဆိုထားရတဲ့သူေတြက သစၥာမတည္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔က်င့္ဝတ္ေတြကို လိုက္နာရမယ့္အစား ျပည္သူကို ေျခာက္လွန႔္တယ္။ အိပ္ေကာင္းခ်င္းမအိပ္ရ၊ စားေကာင္းခ်င္း မစားရျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္” ဟု ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်မခံေတာ့ဘဲ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းရန္ စစ္သားမ်ားကိုလည္း ၎က တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။

“တပ္မေတာ္ထဲမွာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးခ်င္တဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္မယုံၾကည္ခ်င္ပါတယ္။ သက္ေသျပၾကပါ။ လူတစ္စု၊ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အသုံးခ်ခံသမိုင္းအစဥ္လာႀကီးကို အခုခ်ိန္မွာ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပူးေပါင္းပါ။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ႀကိဳဆိုေနမွာပါလို႔ တပ္မေတာ္သားေကာင္းေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚဇင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here