ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ အားလုံးေမ်ာ္လင့္ထားတဲ့ PDF အဖြဲ႕ (၂) ဖြဲ႕ ယေန႔ ပူးေပါင္းလိုက္ၿပီ

120

ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္က ရဲေဘာ္ ၁၂ ေယာက္ ေယာေဒသ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ YDF (Saw &Kyaukhtu) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္

ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး YDF (Saw & Kyaukhtu) တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေဒသခံကာကြယ္ေရးတပ္က ရဲေဘာ္ ၁၂ ေယာက္ ေယာေဒသ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ YDF (Saw &Kyaukhtu) အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဒီေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး YDF (Saw & Kyaukhtu) တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here