ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ နစကဥကၠ႒ေျပာၾကား

97

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (နစက)ဥကၠ႒ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္က ကရင္ျပည္နယ္ေန႔တြင္ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္ လႊာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္ နယ္ေန႔ကို မင္းေအာင္လႈိင္မွ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎က“ယေန႔ အခ်ိန္ကာလသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လိုလားေတာင့္တေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေနသည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ထူးျမတ္သည့္ ကရင္ျပည္ နယ္ေန႔ အခါသမယတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအား လုံး ကလည္း ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္”ဟု ေျပာပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလုံး ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအး ခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၼႈ႕မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

ႏိုင္ငံ‌ေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားအားလုံး တန္းတူခံစားႏိုင္မည့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၼႈ႕မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္မာသည့္ သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သဝဏ္လႊာတြင္‌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မင္းေအာင္လႈိင္က “မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း‌ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား သည္ ျပည္သူလူထုအားလုံး အလိုခ်င္ဆုံး၊ အေတာင့္တဆုံး ဆႏၵမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ခုကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ အေမြေကာင္းအျဖစ္ ခ်န္ထားေပးရမည္”ဟု ေျပာသည္။

သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား အားလုံးပါဝင္ ၿပီး အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါက မိမိတို႔အားလုံး ေမ်ာ္မွန္းသည့္ လြတ္လပ္‌ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ သာယာဝေျပာ ေသာ၊ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူမႈ႕အသိုက္အဝန္းႀကီးတစ္ခု အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ့ၿမိဳ႕တြင္ နစကမွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here