ဒါမ်ိဳးေတြ ဇာတ္ကားထဲမွာ ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ဘူး လက္ေတြဘဝပဲဆိုပီး လက္ေတြ႕ျပလိုက္တဲ့ ျမရည္ႏွင္းလြင္

149

ပရိသ တ္ေတြခ်စ္ခ င္အားေပး ရတဲ့သသ႐ု ပ္ေဆာင္ျမႏွ င္းရည္လြ င္ေက တာ့ mrtv 4ဇာတ္လ မ္းတြဲေတြ ကေနလူသိမ်ား လာၿခဲ့ ပီးေအာင္ျမ င္ေနတဲ့သူတစ္ေယာ က္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ျမႏွင္းရည္ လြင္ကေတာ့ က်ရာဇာတ္႐ုပ္မွာအေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏို င္ၿပီးအႏုပညာအရ ည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ ပါတယ္။ ျမႏွင္းရည္လြင္ေက တာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေျရး ကီးမွာတတ္ တတ္ႂကြႂကြပါ ဝင္ခဲ့ၿပီးျပည္သူနဲ႔အ တူရပ္တည္ေပးခဲ့ တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ဖ.မ္းဝရ.မ္းထု တ္ခံရၿပီးထြ.က္ေျပ.းတိ.မ္းေ ရွာင္ေနရေပမယ့္ေ သြးမေအးဒူးမေထာက္ဘဲလြ တ္ေျမာ က္နယ္ေျမကို သြားေရာက္ ကာဆက္လ က္ေတာ္လွန္ေနတာ လည္းျဖ စ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာျမႏွ င္းရည္လြ င္ကႏို င္ငံဝန္ထမ္း မ်ားျပည္သူလူထု နဲ႔တသားတ ည္းရပ္တည္ၾကျခင္းျဖင့္။

မိမိကိုယ္တိုင္နဲ႔ မိမိမိသားစုဝင္မ်ားကိုျပ ည္သူလူထူက အျပန္အလွန္ကူညီေဖး မေစာင့္ေရွာ က္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ရာႏို င္ငံသားအား လုံးကိုပိုမိုေ ဘးကင္း လုံၿခဳံေစရမည္ျ ပည္ေထာ င္စုဝန္ႀကီး ဦးလြင္ကို လတ္ေျပာ ထားတဲ့စကားကိုမွ်ေဝ လာတာလ ည္းျဖစ္ပါတယ္။ စာဖ တ္သူအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္း သာၾကပါေစ ေဘးဘယာေ ဝကြာၿပီး လိုရာပန္းတိုင္ကို အျမန္ေရာ က္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here