ထာဝယ္ၿမိဳ႕မွာ စစ္ကြၽန္ပညာေရးဆန႔္က်င္တဲ့ စာတန္းခ်ိတ္ဆြဲဆႏၵျပ

69

တနသၤာရီတိုင္း ထာဝယ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ စစ္ကြၽန္ပညာေရးဆန႔္က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ “ေက်ာင္းဝသြားရင္ ေျပာင္းဝေရာက္မယ္၊

ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေတာ့ေက်ာင္းထဲမဝင္နဲ႔”ဆိုတဲ့စာတန္းကို ထားဝယ္လူငယ္မ်ားေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသပိတ္ေကာ္မတီက ဒီကေန႔ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီးစစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္း ထာဝယ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ စစ္ကြၽန္ပညာေရးဆန႔္က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ “ေက်ာင္းဝသြားရင္ ေျပာင္းဝေရာက္မယ္၊ ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ေတာ့ေက်ာင္းထဲမဝင္နဲ႔”ဆိုတဲ့စာတန္းကို ထားဝယ္လူငယ္မ်ားေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသပိတ္ေကာ္မတီက ဒီကေန႔ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီးစစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရးဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here