တိဘက္ဗုဒၶဘာသာပညာရွင္ ၂ ဦး၏ အေျခအေနအေပၚ ကုလကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက တ႐ုတ္အစိုးရကို ေမးခြန္းထုတ္

105

တိဘက္ေဒသအေရွ႕ပိုင္း အမ္ဒိုေဒသမွ တိဘက္ရဟန္း ၂ ပါးျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာပညာရွင္ ဂိုရွာရက္ဂ်က္ဆို ေပ်ာက္ဆုံးေနမႈႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရင္ခ်န္ဆူထရင္တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢပညာရွင္မ်ား အုပ္စုက စုေပါင္းေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

အဓမၼဖိအားေပးမႈ သို႔မဟုတ္ အလိုဆႏၵမပါဘဲ ျဖစ္ပြားသည့္ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ လူနည္းစုမ်ားေရးရာ အထူးသံတမန္ႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ အထူးသံတမန္တို႔က ဂိုရွာရက္ဂ်က္ဆိုအား ဝွက္ထားသည့္ေနရာကို အျမန္ဆုံး ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္ ရင္ခ်န္ဆူထရင္အား ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတို႔အေပၚ ဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို တ႐ုတ္အစိုးရထံ ဆက္သြယ္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားသည္ လူမသိ သူမသိကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက တိဘက္တို႔ကို အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးကာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္မေပးျခင္း၊ တံခါးပိတ္ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ မည္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ စြဲဆိုကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရအအေနျဖင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံကာ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။

ဂိုရွာရက္ဂ်က္ဆိုသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က စီခြၽမ္ခ႐ိုင္၊ ခ်န္ဒူးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎၏ အေျခအေနႏွင့္ ထားရွိသည့္ေနရာကို မသိရွိရေပ။ သူသည္တိဘက္အေတြးအေခၚႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ပညာေရးစနစ္ဆို္ငရာ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၎ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

နဂါဘာၿမိဳ႕ရွိ နန္ရွင္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္သူ ရင္ခ်န္ဆူထရင္ကိုလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္တြင္ နဂါဘာျပည္သူ႔လုံၿခဳံေရးဌာန တ႐ုတ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားက အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဆက္ဆံခြင့္ မျပဳေတာ့ေပ။ ၎အား ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၎အား စြဲဆိုထားသည့္ ပုဒ္မ၊ ႐ုံးခ်ိန္ရက္စြဲႏွင့္ စစ္ေဆးမည့္တရား႐ုံးတို႔ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here