တစ္ႏိူင္ငံလုံးပညာတတ္မျဖစ္ေအာင္ကို NUG ကိုဆြဲခ်ေနၿပီလို႔ ေဇာ္မင္းထြန္ဆို

104

အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုယခုလမစၿပီးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၊တတ္ေရာက္သူရာခိုင္ႏူန္းမွာလြန္စြာနည္းပါးခဲ့ပါသည္။စစ္ကြၽန္ပညာေရးကို အားမေပးေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ NUG ျပည္သူအစိုးအရကို စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေဝဖန္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလေက်ာင္းမ်ားဖြင့္ထားေသာ္လည္း ေပါက္ကြဲမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ျအေပၚ မိဘမ်ားကလည္း ေက်ာင္းကိုမလြတ္ရဲၾကေတာ့ဘူးလို႔ စစ္ေကာင္စီေထာက္ခံသူမိဘတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ထိုကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စစ္ေကာင္စီျပန္ၾကားေရးမွ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုဆိုပါတယ္ “ ျမန္မာႏိူင္ငံကလူေတြက စာမတတ္ဘူး စာမတတ္ဘူးသာေအာ္ေနသာ ေက်ာင္းဖြင့္ေပးေသာ္လည္း ေက်ာင္းမတတ္ေရးဆိုၿပီးလုပ္ၾကတယ္ ၊ စစ္ကြၽန္းပညာေရးလို႔ေျပာရေအာင္

NlD လက္ထက္ကလည္း ဒီသင္႐ိုးၫြန္တမ္းပဲ ဘာမမကြားသြားဘူး၊ အစိုးရကိုထိခိုက္ေအာင္လုပ္တတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ နည္းလမ္းအမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကိုဆြဲခ်ေနတယ္ လို႔ ေဇာ္မင္းထြန္းကအခုလိုေျဖၾကားသြားပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here