တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏိုဝင္ဘာလဆန္းတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္

153

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည့္ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုႏိုဝင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီးေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းျပင္ သန႔္ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားထံသို႔ သက္ဆိုင္ရာကစာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။ထိုသို႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္

အေျခခံပညာ မူလတန္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ကာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကိုဦးစြာဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ကစတင္ကာ အသက္၁၂ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည့္ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုႏိုဝင္ဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီးေက်ာင္းတြင္းေက်ာင္းျပင္ သန႔္ရွင္းေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ စာသင္ခန္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိရန္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားထံသို႔ သက္ဆိုင္ရာကစာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။ထိုသို႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္

အေျခခံပညာ မူလတန္းမ်ားကို ခ်န္လွပ္ကာ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကိုဦးစြာဖြင့္လွစ္သြားရန္ရွိၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၆ရက္ကစတင္ကာ အသက္၁၂ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here