ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္က ႐ြာေပါင္းစုံ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း

43

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ျခမ္းႏွင့္ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ား စုေပါင္း၍ ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ တြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကသည္။

စစ္အာဏာရွင္ ဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈ ၂၆၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ အျဖစ္ ခ်ီတက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ြာေပါင္းစုံ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here