စ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ သတိထားၾကပါ.. မင္းတို႔ေတြ ကိုယ္လုပ္သမွ် ကိုယ္တာဝန္ခံရမယ္

157

UN Special Rapporteur တြန္အန္ဒ႐ူးက တြစ္တာလူမႈကြန္ယက္ကေန “အခုဟာက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ျမန္မာျပည္သူေတြကို စစ္ေၾကျငာလိုက္တာနဲ႔ တူတူပါပဲ.. ညဘက္ႀကီးေတြ အခ်ိိိန္မေတာ္ ဝင္ဆြဲတယ္.. လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို တခုၿပီးတခု ဖ်က္သိမ္းေနတယ္.. အင္တာနက္ေတြလဲ ပိတ္ခ်င္သလိုပိတ္တယ္.. တင့္ကားႀကီးေတြလဲ ျပည္သူေတြေနတဲ့ဆီ သြားခ်င္သလိုသြားတယ္.. ဒါေတြဟာ အပူတျပင္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပေနတာပဲ.. စ..” လို႔ ေျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here