စိုင္းလိုခ်င္ေနတဲ့ ေသနတ္ရၿပီ ဒါေပမယ့္ စိုင္းကထြက္သြားခဲ့ၿပီေလ

407

တဖြဖြနဲ႔ ပူဆာေနတဲ့အခ်ိန္တုန္းက မဝယ္ေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္ စိုင္းေရတကယ္ဆို ဒီပုံထဲမွာ ယူနီေဖာင္းအျပည့္အစုံနဲ႔ လက္ႏွက္ရၿပီဆိုၿပီးအရမ္းေပ်ာ္ေနတဲ့သူက နင္ျဖစ္ေနရမွာကို အခုေတာ့

နာက်ည္းခ်က္ေတြနဲ႔ လက္ႏွက္ ကိုင္ထားရတဲ့သူက ငါ ျဖစ္ေနပါေရာ့လား ေက်နပ္ပါ စိုင္းေရေကာင္းရာမြန္ရာ ဘုံဘဝကေနၾကည့္ၿပီးၿပဳံးေပ်ာ္ေနႏိုင္ပါေစ စိုင္းေရ ဆိုၿပီး ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။

တဖြဖြနဲ႔ ပူဆာေနတဲ့အခ်ိန္တုန္းက မဝယ္ေပးႏိုင္ခဲ့လို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္ စိုင္းေရတကယ္ဆို ဒီပုံထဲမွာ ယူနီေဖာင္းအျပည့္အစုံနဲ႔ လက္ႏွက္ရၿပီဆိုၿပီးအရမ္းေပ်ာ္ေနတဲ့သူက နင္ျဖစ္ေနရမွာကို အခုေတာ့

နာက်ည္းခ်က္ေတြနဲ႔ လက္ႏွက္ ကိုင္ထားရတဲ့သူက ငါ ျဖစ္ေနပါေရာ့လား ေက်နပ္ပါ စိုင္းေရေကာင္းရာမြန္ရာ ဘုံဘဝကေနၾကည့္ၿပီးၿပဳံးေပ်ာ္ေနႏိုင္ပါေစ စိုင္းေရ ဆိုၿပီး ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here