စစ္အုပ္စုကေပးတဲ့ ေမြ႔ယာနဲ႔ေစာင္ေတြကို ျပည္သူမ်ားကမယူပဲ စြန္႔ပစ္

196

မႏၲေလး ျပည္ႀကီးတံခြန္ နံ႔သာရပ္မီးေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုက ေပးခဲ့တဲ့ အခင္း ေမြ႕ယာ ေစာင္ စတဲ့ပစၥည္းေတြကို ျပည္သူေတြက လက္မခံ အသုံးမျပဳဘဲ ေတာင္သမန္အင္းအတြင္း တာ႐ိုးေဘာင္မွာ စြန္႔ပစ္ထားၾကပါတယ္.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here