စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ၂၁၈ ရက္ေျမာက္ မႏၲေလး သံဃသမဂၢသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့

68

စစ္အာဏာရွင္ဆန႔္က်င္ေရး ၂၁၈ ရက္ေျမာက္ မႏၲေလး သံဃသမဂၢသပိတ္စစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။


“စနစ္ဆိုးကို အျမစ္လွန္ ျပည္သူအားလုံး ပုန္ကန္ ပုန္ကန္….. ဒီပြဲဟာ ရပ္တန႔္လို႔ မရေတာ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးပြဲပဲ၊ မီးကုန္.ယမ္းကုန္.ရိကၡာကုန္ပါေစ၊ ရရာနည္း နဲ႔ စနစ္ကုန္ေအာင္ တိုက္ျဖတ္ၾက” စတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here