စစ္မ်က္ႏွာ စတင္ဖြင့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ ေၾကညာ

184

ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ (PRA) သည္ သင္တန္းေပးေနမႈမ်ားကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး စစ္မ်က္ႏွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

“ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္တြင္ အင္အားမွာ မ်ားသထက္မ်ားလာၿပီ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေတြ ေပးေန၍ တိုက္စစ္မဖြင့္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ နာလည္ေပးၾကပါ။ ယခု သင္တန္းေပးေနမႈမ်ားကို ‌ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး စစ္မ်က္ႏွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာအပ္ပါသည္” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

PRA အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွပင္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၉)၊ မိန္းကေလးအမွတ္စဥ္ (၂) ရဲေဘာ္ က်ား ၁၅၅ ဦးႏွင့္ မ ၁၁ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆၆ ဦးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ သင္တန္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
စစ္အာဏာရွင္ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ PRA သည္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF)၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF) မ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here