က်န္းမာေရး အရႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ၾကားနာစစ္ေဆးေပးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္ထားမႈ တရား႐ုံးလက္မခံ

125

သဘာဝေဘးပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ အမႈကို စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္းအမိန႔္ခ်။ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေတြကို တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ( ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္) စစ္ေဆးေပးဖို႔ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကၿပီးခဲ့တဲ့ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈမွာတရားသူႀကီးထံကို စာတင္ျပေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

အဲဒီေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ပတ္တစ္ခါသာစစ္ေဆးမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ၁၁ရက္ ေနျပည္ေတာ္ အထူးတရား႐ုံး ကၾကားနာစစ္ေဆးမႈမွာ တရားသူႀကီးကအမိန႔္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။တခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကို

စြဲဆိုထားတဲ့ အမႈေတြထဲက အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း စစ္ေဆးေလ့ရွိတဲ့သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ အမႈေတြ အတြက္လည္းအမႈကို စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက အမိန႔္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ စြဲခ်က္တင္၊ မတင္ စစ္ေဆးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဦးဝင္းျမင့္တို႔ ကသူတို႔မွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဒီကေန႔မွာလည္း ထပ္မံထြက္ဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ယူနီကုတ္ျဖင့္ဖတ္ရန္ သဘာဝေဘးပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ အမႈကို စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္းအမိန႔္ခ်။ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈေတြကို တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ( ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္) စစ္ေဆးေပးဖို႔ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကၿပီးခဲ့တဲ့ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈမွာတရားသူႀကီးထံကို စာတင္ျပေတာင္းဆိုထားပါတယ္။အဲဒီေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တစ္ပတ္တစ္ခါသာစစ္ေဆးမယ္လို႔ ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ၁၁ရက္ ေနျပည္ေတာ္ အထူးတရား႐ုံး ကၾကားနာစစ္ေဆးမႈမွာ တရားသူႀကီးကအမိန႔္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။

တခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တို႔ကိုစြဲဆိုထားတဲ့ အမႈေတြထဲက အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း စစ္ေဆးေလ့ရွိတဲ့သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅ နဲ႔ အမႈေတြ အတြက္လည္းအမႈကို စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက အမိန႔္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေရွ႕ေနအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကေျပာပါတယ္။အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ စြဲခ်က္တင္၊ မတင္ စစ္ေဆးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ဦးဝင္းျမင့္တို႔ ကသူတို႔မွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ဒီကေန႔မွာလည္း ထပ္မံထြက္ဆိုခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here