ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံကို လူျမင္ေအာင္ ေရးၿပီး ေရာင္းခ်လာ

176

ကုန္ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံကို လူျမင္ေအာင္ ေရးၿပီး ေရာင္းခ်လာ

ေမ ၁၆

ကုန္ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံကို လူျမင္ေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး ကုန္တိုက္ေတြမွာ ေရာင္းခ်လဋပါတယ္။

စစ္အာဏာကို မတရားသိမ္းယူၿပီး ျပည္သူေတြကို စတ္ျဖတ္ေနတဲ့ စစ္ေကာင္စီဘက္ကေန ရပ္တည္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းေတြကို ျမန္မာျပည္သူေတြက မသုံး၊ မဝယ္ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

Photo CJ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here